ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΟΥΖΟΜΕΖΕΔΕΣ

Κωδικός ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΟΥΖΟΜΕΖΕΔΕΣ
06-217 ΑΝΤΖΟΥΓΙΑ ΠΑΣΤΗ Νο2 2.5 ΚΙΛΩΝ
06-109 ΑΝΤΖΟΥΓΙΕΣ ΠΑΣΤΗ Νο0 5.5 ΚΙΛΩΝ
06-095 ΑΝΤΖΟΥΓΙΕΣ ΦΙΛΕΤΟ 1050γρ. ΣΕ ΛΑΔΙ
06-198 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ 1050γρ.σε ΣΕ ΛΑΔΙ
06-128 ΓΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 1700γρ.ΣΕ ΛΑΔΙ
06-220 ΛΑΚΕΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1050γρ. ΣΕ ΛΑΔΙ
06-228 ΟΥΖΟΜΕΖΕΣ ΚΑΠ.1050γρ.ΣΕ ΛΑΔΙ
06-133 ΡΕΓΓΑ ΚΑΠΝ.ΟΛΟΚΛΗΡΗ VACOUM
06-251 ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΚΑΠΝ.ΦΙΛ.ΡΙΓ.VACOUM.1kgr. No1
06-131 ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΚΑΠΝ.ΦΙΛ.ΡΙΓ.VACOUM.1kgr. No2
06-000 ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΦΙΛ.ΡΙΓ. 1800γρ.ΣΕ ΛΑΔΙ
06-031 ΤΟΝΟΛΑΚΕΡΔΑ 1.800γρ. ΣΕ ΛΑΔΙ
06-160 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160γρ.ΚΟΝΣΕΡΒΑ
06-029 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 1705γρ.ΚΟΝΣΕΡΒΑ
06-170 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 1705γρ.ΚΟΝΣΕΡΒΑ
06-184 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 185γρ.ΚΟΝΣΕΡΒΑ
06-032 ΤΣΙΡΟΣΑΛΑΤΑ 1700γρ. ΣΕ ΛΑΔΙ
ΑΝΤΖΟΥΓΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ ΑΝΤΖΟΥΓΕΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ ΑΝΤΖΟΥΓΕΣ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΤΖΟΥΓΕΣ ΓΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 1 ΓΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΛΑΚΕΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΦΙΛΕΤΟ VAC ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΣΙΡΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ